top of page

Videnskaben bag

På verdensplan forskes der som aldrig før i planters helbredende egenskaber, og det der før var baseret på kloge koners fornemmelser er i dag hardcore videnskab.

Billede af Bee Naturalles

Hvor man i medicinalindustrien fokuserer på et enkelt aktivt stof og kortlægger dets virkning, så fokuserer man i plantemedicinens verden på en synergi imellem aktive indholdsstoffer.

Derved reduceres mængden af et enkelt virksomt stof, i stedet opnår flere aktive stoffer tilsammen en virkning, og bivirkninger reduceres eller undgås som regel helt, fordi man ikke direkte blokerer en enzymvej, men i stedet afbalancerer en række processer i organismen.

Ulempen er, at det er vanskeligt at forklare kompleksiteten. Den forklaring kan Health Nordica anskueliggøre som en del af produkterne fra begyndelsen, fordi indsigten i såvel den fysiologiske som den biokemiske viden, samt viden om planter, deres aktive stoffer og deres virkningsmekanisme, er fundamentet i produktudviklingen.

Kontakt

Tak for din henvendelse!

bottom of page