top of page

Lovgivning & anprisninger

Reglerne for hvor meget der må være af en bestemt ingrediens i et kosttilskud, er fastsat af EU og de kan være svære at manøvrere i. I værste fald kan en fejl, eller et forkert udtryk, betyde at dine kosttilskud kaldes tilbage og ikke må sælges, med enorme tab til følge.

Danmark overholder EU-forordningerne, hvorfor det er blevet muligt specifikt at anprise kosttilskud, så længe anprisningerne kan dokumenteres. Hvor det f.eks. før 2007 kun var tilladt at skrive ”hvidløg” på emballagen, og så måtte forbrugerne selv gætte, hvilken gavnlig effekt hvidløg havde, så er det i dag muligt f.eks. at skrive: ”hvidløg reducerer kolesterol i blodet”. Denne øgede kompleksitet i anprisningerne genererer yderligere efterspørgsel på videnstunge produkter, og dem kan vi levere.

Health Nordica kan fra starten tænke dokumentationen ind i beskrivelsen af produkterne, til forbrugerne, i produktnavne, i markedsføring o.s.v. Den viden vi har til rådighed, kan udnyttes til indsalg i kæderne, til indsalg i butikkerne og til information til forbrugerne.

Ved at skabe en serie kan vi hurtigt tilføje nye produkter, nemt udvide sortimentet i butikkerne og øge kendskabet til de tanker, der ligger bag hele serien.

Health Nordicas tætte samarbejde med produktionen og et indgående kendskab til markedet kan sammen med det store erfaringsgrundlag og viden om urternes indholdsstoffer danne parløb, så vi til enhver tid kan være first movers på et intenst marked. Ny forskning kan hurtigt implementeres, produkter tilpasses og ændringer i lovgivningen udnyttes og efterleves.

Kontakt

Tak for din henvendelse!

bottom of page